چهاردهمین نمایشگاه آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

چهاردهمین  نمایشگاه آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران


شرکت جهان پروفیل پارس  اولین تولیدکننده فولاد در ایران شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه آب و فاضلاب تهران دعوت می نماید .

محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن : 35
غرفه : 314
تاریخ شروع : چهارشنبه 97/07/11 (10/03/2018)
تاریخ پایان : شنبه 97/07/14 (10/06/2018)
زمان بازدید :  9 الی 17
تاریخ انتشار : 1397/07/10 - منبع خبر :