حضور مجموعه جهان پروفیل پارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور مجموعه جهان پروفیل پارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شرکت جهان پروفیل پارس از شما بازدید کنندگان محترم جهت بازدید از  غرفه دعوت به عمل می آورد .
  منتظر دیدارتان هستیم
 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن : 10-11
غرفه : 1017
تاریخ شروع : 1397.05.15
تاریخ پایان : 1397.05.18
ساعت بازدید : 10 الی 18
تاریخ انتشار : 1397/05/14 - منبع خبر :