حضور مجموعه جهان پروفیل پارس در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ,گاز,پالایش و پتروشیمی

حضور  مجموعه جهان پروفیل پارس در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ,گاز,پالایش و پتروشیمی
صنعت نفت كشور پس از پشت سرنهادن فراز و نشيب هاي فراوان در طول تاريخ يكصد و چند ساله خود و
رويارويي با شرايط سخت و پيچيده همچنان استوار و پابرجا قوام و توسعه خود را تداوم بخشيده  و اكنون با وزش نسيم اميدبخش دولت تدبير و اميد هدف خود را برمبناي
گسترش تعاملات بين المللي و توسعه پايدار و حمايت از بخش خصوصي پايه ريزي نموده است.
این نمایشگاه یکی از نمایشگاه های مهم در حوزه صنعت نفت و گاز در سطح جهان به شمار  می آید.
مجموعه جهان پروفیل پارس از شما بازدید کنندگان محترم جهت بازدید از غرفه این مجموعه , حاظر در سالن ملل(سالن 5) دعوت به عمل می آورد .

تاریخ شروع: یکشنبه 97/02/16 (05/06/2018)

تاریخ پایان: چهارشنبه 97/02/19 (05/09/2018)

ساعات بازدید: 10 الی 18
مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ انتشار : 1397/02/03 - منبع خبر :