| به وقت تهران

نظرات شما در بهبود کیفیت سایت جهان پروفیل پارس تاثیر بسزایی دارد لذا خواهشمنديم با دقت به سوالات پاسخ دهيد..

فرم نظر سنجی سایت

سوال1: صفحه اول سایت
سوال2: بارگذاری صفحه اول
سوال3: سرعت باز شدن صفحات
سوال4: رنگبندی و طراحی سایت
سوال5: کامل بودن اطلاعات
سوال6: گردش در سایت و بازگشت به مبدا
سوال7: اخبار و تازه های شرکت
سوال8: خوانا بودن مطالب

نام و نام خانوادگی:
ایمیل: