شرکت جهان پروفیل پارس ، همانند سایر شرکتهای صنعتی و تولیدی، خود را موظف به ارائه مجموعه ای از خدمات تحت عنوان خدمات مشتریان می داند. این شرکت با هدف افزیش کاریی و بهره وری، خدماتی چون رسیدگی به نقطه نظرات مشتریان را تحت عنوان خدمات مشتریان به خریداران خود عرضه می کند.

یکی از مهم ترین خدمات مشتریان شرکت جهان پروفیل پارس، رسیدگی به نقطه نظرات مشتریان است. چنانچه مشتری پس از فروش انواع لوله های صنعتی و داربستی، قوطی های صنعتی و ساختمانی ،پروفیل های درب و پنجره و مقاطع باز متوجه هرگونه نقصی در کیفیت و یا هر مورد دیگری گردد می تواند آن را با واحد خدمات مشتریان در میان بگذارد تا سریعا در جهت رفع آن اقدام گردد. لذا کافی است فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایند.


نام و نام خانوادگی: *
نام شرکت:
شهر/ شهرستان: *
تلفن تماس: *
فاکس:
همراه:
ایمیل:
آدرس : *
واحد: *
مورد قابل رسیدگی: *