اطلاعات شخصی

نام* : نام خانوادگی* :
نام پدر* : جنسیت* :
تاریخ تولد* : وضعیت نظام وظیفه* :
شماره شناسنامه* : شماره ملی* :
وضعیت تاهل* : تعداد فرزندان :

مدارک تحصیلی

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تاریخ اخذ معدل
1
2
3
4

سوابق کاری

ردیف نام سازمان سمت مدت همکاری(به ماه) حقوق دریافتی
1
2
3
4
5

دوره های تخصصی

ردیف نام موسسه نام دوره مدت دوره(به ماه) توضیحات
1
2
3

زبان خارجی

ردیف زبان خواندن نوشتن مکالمه
1
2
3

اطلاعات تماس

تلفن ثابت* : تلفن همراه* :
استان : شهر :
آدرس :
پست الکترونیک :
میزان آشنایی با کامپیوتر : دیگر تخصص ها :
ارسال عکس ارسال رزومه
شغل درخواستی* : حقوق درخواستی* :
توضیحات : نحوه آشنایی با شرکت* :
اينجانب متعد مي گردم كه در نهايت صحت و سلامت اقدام به تكميل اين فرم نموده و كليه اطلاعات ارائه شده دقيقا مطابق با واقعيت مي باشد و در صورت عدم صحت هريك از اطلاعات داده شده شركت جهان پروفيل پارس محق و مجاز است برابر با مقررات خود با اينجانب برخورد نمايد و جاي هيچگونه اعتراضي براي اينجانب وجود نخواهد داشت .