| به وقت تهران

پروفیل درب و پنجره

مجموعه کامل انواع پروفیل مورد نیاز جهت ساخت درب و پنجره آهنی ساختمانها، با کیفیت سطحی مناسب و دقت ابعادی عالی در این شرکت تولید و عرضه میگردد.
پروفیل درب و پنجره، دارای کاربرد وسیعی در صنعت ساختمان سازی می باشد در گروه جهان پروفیل پارس، با بهترین کیفیت از بهترین مواد اولیه تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.


پروفیلهای درب و پنجره